Rozpravy
171 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mezinárodní vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů (A7-0091/2013 - Antonio López-Istúriz White)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Středa 17. dubna 2013
html 
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Náhodné úlovky kytovců (A7-0042/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou (A7-0127/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Dohody o hospodářském partnerství zemí AKT a EU: vyloučení některých zemí ze seznamu států s obchodními preferencemi (A7-0123/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (A7-0060/2013 - Peter Liese)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi (A7-0170/2012 - Othmar Karas)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Technická a kontrolní opatření ve Skagerraku (A7-0051/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování (A7-0044/2013 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění