Rozpravy
171 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prosazování rozvoje prostřednictvím obchodu (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Obchod a investice, které jsou hnací silou růstu rozvojových zemí (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Změna Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Změna Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Úterý 16. dubna 2013
html 
Situace žen v severní Africe (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Čtvrtek 14. března 2013
html 
Energetický plán do roku 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Čtvrtek 14. března 2013
html 
Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Úterý 12. března 2013
html 
Posílení boje proti rasismu, xenofobii a trestným činům z nenávisti (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Úterý 12. března 2013
html 
Účetní pravidla a akční plány týkající se emisí skleníkových plynů a jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Úterý 12. března 2013
html 
Mechanismus monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Úterý 12. března 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění