Forhandlinger
171 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
En langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande - 1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
En ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Forbedret adgang til domstolene: retshjælp i forbindelse med grænseoverskridende civil- og handelsretlige tvister (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn samt fødevarer til særlige medicinske formål (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
En langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande - 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Kvinders uddannelses- og erhvervsmæssige mobilitet i EU (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse