Forhandlinger
171 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strategi for en europæisk elektronisk bompengetjeneste og et mærkatsystem til lette private køretøjer i Europa (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) - Ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) - Oprettelse af "Eurodac" til sammenligning af fingeraftryk - Tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (Omarbejdning) (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne - Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdag den 23. maj 2013
html 
Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdag den 23. maj 2013
html 
Ikke-kommerciel transport af selskabsdyr (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdag den 23. maj 2013
html 
Situationen for syriske flygtninge i nabolandene (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdag den 23. maj 2013
html 
Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdag den 23. maj 2013
html 
Arbejdsvilkår og standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter de nylige fabriksbrande og sammenstyrtning af bygninger i Bangladesh (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Torsdag den 23. maj 2013
html 
Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdag den 22. maj 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse