Forhandlinger
171 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst (A7-0154/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdag den 22. maj 2013
html 
Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (A7-0126/2013 - Antonio López-Istúriz White, Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdag den 22. maj 2013
html 
Aftale EU-Canada om toldsamarbejde vedrørende spørgsmål om forsyningskædesikkerhed (A7-0152/2013 - Peter Šťastný)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdag den 22. maj 2013
html 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdag den 22. maj 2013
html 
Overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (A7-0392/2012 - Marianne Thyssen)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdag den 22. maj 2013
html 
Pyrotekniske artikler (A7-0375/2012 - Zuzana Roithová)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdag den 22. maj 2013
html 
Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester (A7-0055/2013 - Piotr Borys)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Onsdag den 22. maj 2013
html 
Aftale EU-Sri Lanka om visse aspekter af lufttrafik (A7-0169/2013 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tirsdag den 21. maj 2013
html 
Forbedret samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (A7-0157/2013 - Jaromír Kohlíček)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tirsdag den 21. maj 2013
html 
Vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tirsdag den 21. maj 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse