Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Moraes Claude" kohta leiti 171 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Teisipäev, 12. märts 2013
html 
Sooliste stereotüüpide kaotamine ELis (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Teisipäev, 12. märts 2013
html 
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Neljapäev, 7. veebruar 2013
html 
Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2013. aasta majanduskasvu analüüsis (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Neljapäev, 7. veebruar 2013
html 
Ühtse turu juhtimine (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Neljapäev, 7. veebruar 2013
html 
Õigusriik ja vabadus Bulgaarias (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Kolmapäev, 6. veebruar 2013
html 
Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Teisipäev, 5. veebruar 2013
html 
Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Teisipäev, 5. veebruar 2013
html 
VKEde rahastamisvõimaluste parandamine (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Teisipäev, 5. veebruar 2013
html 
Eesistujariigi Iirimaa tööprogramm (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)01-16
Kolmapäev, 16. jaanuar 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave