Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Moraes Claude" kohta leiti 171 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Selgitused hääletuse kohta
P7_CRE-REV(2012)12-11
Teisipäev, 11. detsember 2012
html 
A7-0249/2012
Selgitused hääletuse kohta (2)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Teisipäev, 11. detsember 2012
html 
A7-0388/2012
Selgitused hääletuse kohta (3)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Teisipäev, 11. detsember 2012
html 
A7-0340/2012
Selgitused hääletuse kohta (4)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Teisipäev, 11. detsember 2012
html 
A7-0373/2012
Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2010-2011) (arutelu)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Teisipäev, 11. detsember 2012
html 
Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (arutelu)
P7_CRE-REV(2012)09-11
Teisipäev, 11. september 2012
html 
Suhkrusektori praegune korraldus (arutelu)
P7_CRE-REV(2012)09-11
Teisipäev, 11. september 2012
html 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni delegatsiooni Sitsiilia ja Lampedusa külastuse järelmeetmed (arutelu)
P7_CRE-REV(2012)05-09
Kolmapäev, 9. mai 2012
html 
USA ja ELi vaheline leping, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA Sisejulgeolekuministeeriumile (arutelu)
P7_CRE-REV(2012)04-19
Neljapäev, 19. aprill 2012
html 
ELis elavate kolmandate riikide kodanike suhtes perekonna taasühinemise õiguse kohaldamine (arutelu)
P7_CRE-REV(2012)02-16
Neljapäev, 16. veebruar 2012
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave