Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Moraes Claude" kohta leiti 171 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava - 1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Euroopa tarbijapoliitika uus tegevuskava (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Õiguskaitse piiriülestes tsiviil- ja kaubandusvaidlustes (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Intellektuaalomandi õigusi käsitlevad tollialased õigusaktid (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuded seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava - 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ja rahapesu (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Sotsiaalelamud Euroopa Liidus (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
Naiste haridus- ja tööalane liikuvus ELis (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave