Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Moraes Claude" kohta leiti 171 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stockholmi programmi rakendamine ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomine (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Teisipäev, 21. mai 2013
html 
Ummikseis määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Teisipäev, 21. mai 2013
html 
Vabatahtlik alaline liidu ümberasustamiskava (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Esmaspäev, 20. mai 2013
html 
EÜ-Ukraina viisade väljastamise lihtsustamise lepingu muutmine (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (hääletus)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Neljapäev, 18. aprill 2013
html 
Euroopa rahvastikustatistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Neljapäev, 18. aprill 2013
html 
2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: III jagu, Komisjon (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Kolmapäev, 17. aprill 2013
html 
2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, Euroopa Parlament (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Kolmapäev, 17. aprill 2013
html 
Rahalise abi andmine liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Kolmapäev, 17. aprill 2013
html 
Euroopa Keskpanga 2011. aasta aruanne (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Kolmapäev, 17. aprill 2013
html 
Ühine käibemaksusüsteem vautšerite käsitlemise osas (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Kolmapäev, 17. aprill 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave