Rasprave
171 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja radi sezonskog zapošljavanja (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Srijeda, 5. veljače 2014.
html 
Budućnost Sporazuma o sigurnoj luci u svjetlu afere u vezi s američkom Agencijom za nacionalnu sigurnost (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Srijeda, 15. siječnja 2014.
html 
Akcijski plan za e-pravosuđe 2014. - 2018. (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)10-22
Utorak, 22. listopada 2013.
html 
Položaj Roma
P7_CRE-REV(2013)10-09
Srijeda, 9. listopada 2013.
html 
Migracijske politike u Sredozemnom moru, s posebnim naglaskom na tragične događaje nedaleko od Lampeduse
P7_CRE-REV(2013)10-09
Srijeda, 9. listopada 2013.
html 
Obustava programa SWIFT zbog nadzora NSA-a
P7_CRE-REV(2013)10-09
Srijeda, 9. listopada 2013.
html 
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i bonitetni nadzor kreditnih institucija (A7-0393/2012 - Sven Giegold)
P7_CRE-REV(2013)09-12
Četvrtak, 12. rujna 2013.
html 
Direktiva o kakvoći goriva te Direktiva o energiji iz obnovljivih izvora (A7-0279/2013 - Corinne Lepage)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Srijeda, 11. rujna 2013.
html 
Provedba strategije EU-a za mlade 2010. − 2012. (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Srijeda, 11. rujna 2013.
html 
Režimi bračne stečevine (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorak, 10. rujna 2013.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest