Rasprave
171 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Moraes Claude"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Explanations of vote
P7_CRE-REV(2012)12-12
Wednesday, 12 December 2012
html 
A7-0331/2012
EU preparation for a possible influx of asylum seekers from Syria (debate)
P7_CRE-REV(2012)12-12
Wednesday, 12 December 2012
html 
Explanations of vote
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tuesday, 11 December 2012
html 
A7-0208/2012
Explanations of vote (2)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tuesday, 11 December 2012
html 
A7-0382/2012
Explanations of vote (3)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tuesday, 11 December 2012
html 
A7-0367/2012
Explanations of vote (4)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tuesday, 11 December 2012
html 
A7-0389/2012
Explanations of vote (5)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tuesday, 11 December 2012
html 
A7-0002/2012
Explanations of vote (6)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tuesday, 11 December 2012
html 
A7-0009/2012
Explanations of vote (7)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tuesday, 11 December 2012
html 
A7-0237/2012
Explanations of vote (8)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tuesday, 11 December 2012
html 
A7-0362/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest