Diskusijos
Rezultatas (-ai) "171" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Transporto priemonių registracijos dokumentai (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Padėtis Bulgarijoje (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Padėtis Bulgarijoje (diskusijos) (2)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Religijos ar tikėjimo laisvės skatinimas ir apsauga (A7-0203/2013 - Laima Liucija Andrikienė)
P7_CRE-REV(2013)06-13
Ketvirtadienis, 2013 m. birželio 13 d.
html 
Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trečiadienis, 2013 m. birželio 12 d.
html 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trečiadienis, 2013 m. birželio 12 d.
html 
Tam tikrų rūšių įmonių finansinės ataskaitos ir susiję pranešimai (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trečiadienis, 2013 m. birželio 12 d.
html 
Metinė konkurencijos politikos ataskaita (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trečiadienis, 2013 m. birželio 12 d.
html 
ES piliečių veiklos internete sekimas JAV (NSA PRISM programa) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Antradienis, 2013 m. birželio 11 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas