Diskusijos
Rezultatas (-ai) "171" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stokholmo programos ir laisvės, saugumo bei teisingumo erdvės įgyvendinimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Antradienis, 2013 m. gegužės 21 d.
html 
Aklavietė, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Antradienis, 2013 m. gegužės 21 d.
html 
Savanoriška nuolatinė Sąjungos perkėlimo sistema (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pirmadienis, 2013 m. gegužės 20 d.
html 
EB ir Ukrainos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo dalinis keitimas (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (balsavimas)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Ketvirtadienis, 2013 m. balandžio 18 d.
html 
Europos demografinė statistika (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Ketvirtadienis, 2013 m. balandžio 18 d.
html 
2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. III skirsnis, Komisija (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trečiadienis, 2013 m. balandžio 17 d.
html 
2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas, Europos Parlamentas (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trečiadienis, 2013 m. balandžio 17 d.
html 
Finansinė parama valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trečiadienis, 2013 m. balandžio 17 d.
html 
Europos Centrinio Banko metinė ataskaita (2011 m.) (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trečiadienis, 2013 m. balandžio 17 d.
html 
Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl čekių apmokestinimo tvarka (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trečiadienis, 2013 m. balandžio 17 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas