Diskusijos
Rezultatas (-ai) "171" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vystymosi skatinimas pasitelkiant prekybą (A7-0054/2013 - Alf Svensson)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
Prekyba ir į augimą nukreiptos investicijos, skirtos besivystančioms šalims (A7-0053/2013 - Tokia Saïfi)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
EB ir Ukrainos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo dalinis keitimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
EB ir Ukrainos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo dalinis keitimas (diskusijos) (2)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Antradienis, 2013 m. balandžio 16 d.
html 
Moterų padėtis Šiaurės Afrikoje (A7-0047/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Ketvirtadienis, 2013 m. kovo 14 d.
html 
Energetikos veiksmų planas iki 2050 m. (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)
P7_CRE-REV(2013)03-14
Ketvirtadienis, 2013 m. kovo 14 d.
html 
Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d.
html 
Kovos su rasizmu, ksenofobija ir neapykantos nusikaltimais stiprinimas (diskusijos) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d.
html 
Naudojant žemę, keičiant žemės naudojimą ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir absorbuojamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai (A7-0317/2012 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d.
html 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas (A7-0191/2012 - Bas Eickhout)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Antradienis, 2013 m. kovo 12 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas