Debates
Meklēšanas rezultāti: 171 ar "7. parlamentārais sasaukums, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Otrdien, 2013. gada 2. jūlijs
html 
Pamattiesību stāvoklis Ungārijā — standarti un prakse (debates)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Otrdien, 2013. gada 2. jūlijs
html 
Stāvoklis Bulgārijā (debates)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Otrdien, 2013. gada 2. jūlijs
html 
Stāvoklis Bulgārijā (debates) (2)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Otrdien, 2013. gada 2. jūlijs
html 
Reliģijas vai ticības brīvības veicināšana un aizsardzība (A7-0203/2013 - Laima Liucija Andrikienė)
P7_CRE-REV(2013)06-13
Ceturtdien, 2013. gada 13. jūnijs
html 
Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja (A7-0144/2013 - Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trešdien, 2013. gada 12. jūnijs
html 
Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trešdien, 2013. gada 12. jūnijs
html 
Noteiktu veidu uzņēmumu finanšu pārskati un ar tiem saistītie ziņojumi (A7-0278/2012 - Klaus-Heiner Lehne)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trešdien, 2013. gada 12. jūnijs
html 
Ikgadējais ziņojums par konkurences politiku (A7-0143/2013 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Trešdien, 2013. gada 12. jūnijs
html 
ASV īstenotā ES pilsoņu novērošana internetā (programma NSA PRISM) (debates)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums