Debates
Meklēšanas rezultāti: 171 ar "7. parlamentārais sasaukums, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ilgtermiņa plāna izveide mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai — 1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Jauna programma attiecībā uz Eiropas patērētāju aizsardzības politiku (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Juridiskā palīdzība civillietās un komerclietās pārrobežu strīdu gadījumā (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Drošības un veselības aizsardzības prasības attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Ilgtermiņa plāna izveide mencu krājumiem un šo krājumu zvejniecībai — 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Sociālie mājokļi Eiropas Savienībā (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Sieviešu mobilitāte izglītības un profesionālajā jomā (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums