Debates
Meklēšanas rezultāti: 171 ar "7. parlamentārais sasaukums, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ceļu nodevu elektroniskā iekasēšana un vieglo personīgo transportlīdzekļu vinješu sistēma (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Standartu noteikšana starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai (pārstrādāta redakcija) - Trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, izskatīšana (pārstrādāta redakcija) - Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveide - Starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršana un atņemšana (pārstrādāta redakcija) (debates)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Novērtēšanas mehānisma izveide, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu - Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām (debates)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Otrdien, 2013. gada 11. jūnijs
html 
Mjanmas/Birmas piekļuves vispārējām tarifa preferencēm atjaunošana (A7-0122/2013 - David Martin)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ceturtdien, 2013. gada 23. maijs
html 
Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse (A7-0124/2013 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ceturtdien, 2013. gada 23. maijs
html 
Lolojumdzīvnieku nekomerciāla pārvietošana (A7-0371/2012 - Horst Schnellhardt)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ceturtdien, 2013. gada 23. maijs
html 
Sīrijas bēgļu stāvoklis kaimiņvalstīs (B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013, B7-0228/2013, RCB7-0199/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ceturtdien, 2013. gada 23. maijs
html 
Pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguve (RCB7-0188/2013, B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013, B7-0194/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ceturtdien, 2013. gada 23. maijs
html 
Darba apstākļi un veselības aizsardzības un drošības standarti pēc nesenajiem rūpnīcu ugunsgrēkiem un ēkas sabrukšanas Bangladešā (RCB7-0223/2013, B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013, B7-0232/2013)
P7_CRE-REV(2013)05-23
Ceturtdien, 2013. gada 23. maijs
html 
Cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trešdien, 2013. gada 22. maijs
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums