Debates
Meklēšanas rezultāti: 171 ar "7. parlamentārais sasaukums, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Stokholmas programmas un brīvības, drošības un tiesiskuma telpas īstenošana (debates)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Otrdien, 2013. gada 21. maijs
html 
Strupceļš Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā (debates)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Otrdien, 2013. gada 21. maijs
html 
Brīvprātīgās pastāvīgās pārvietošanas shēma Savienības līmenī (debates)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Pirmdien, 2013. gada 20. maijs
html 
Grozījumu izdarīšana Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Ukrainu par vīzu atvieglotu izsniegšanu (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (balsošana)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Ceturtdien, 2013. gada 18. aprīlis
html 
Eiropas statistika par demogrāfiju (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Ceturtdien, 2013. gada 18. aprīlis
html 
2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana, III iedaļa — Komisija (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trešdien, 2013. gada 17. aprīlis
html 
ES 2011. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trešdien, 2013. gada 17. aprīlis
html 
Mehānisma izveide finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trešdien, 2013. gada 17. aprīlis
html 
Eiropas Centrālās bankas 2011. gada pārskats (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trešdien, 2013. gada 17. aprīlis
html 
Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma — PVN piemērošana vaučeriem (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Trešdien, 2013. gada 17. aprīlis
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums