Dibattiti
171 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet - 1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
Aġenda ġdida għall-Politika Ewropea tal-Konsumatur (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
It-titjib tal-aċċess għall-ġustizzja: l-għajnuna legali f’tilwim ċivili u kummerċjali transkonfinali (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
L-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
Ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar u ikel għal skopijiet mediċi speċjali (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
Ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
Pjan għal perjodu fit-tul għall-istokkijiet tal-merluzz u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet - 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
Il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
L-akkomodazzjoni soċjali fl-Unjoni Ewropea (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
Il-mobilità edukattiva u professjonali tan-nisa fl-UE (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
It-Tlieta, 11 ta' Ġunju 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali