Debatten
171 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Moraes Claude"  
16 17 18
Afluisterschandaal in Bulgarije (debat)
P7_CRE(2011)02-15
Dinsdag 15 februari 2011
html 
Kosten in verband met de behandeling van asielaanvragen in de lidstaten (debat)
P7_CRE(2011)01-19
Woensdag 19 januari 2011
html 
Mensenhandel (debat)
P7_CRE-REV(2010)12-14
Dinsdag 14 december 2010
html 
Oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (debat)
P7_CRE(2010)12-13
Maandag 13 december 2010
html 
Eén enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning (debat)
P7_CRE(2010)12-13
Maandag 13 december 2010
html 
Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109/EG tot personen die internationale bescherming genieten (debat)
P7_CRE(2010)12-13
Maandag 13 december 2010
html 
Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn 2003/109/EG tot personen die internationale bescherming genieten (debat) (2)
P7_CRE(2010)12-13
Maandag 13 december 2010
html 
Overnameovereenkomst tussen de Europese Unie en Pakistan - Overnameovereenkomsten van de Europese Unie met derde landen (debat)
P7_CRE(2010)09-20
Maandag 20 september 2010
html 
Situatie van de Roma in Europa (debat)
P7_CRE(2010)09-07
Dinsdag 7 september 2010
html 
Overeenkomst EU/VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (debat)
P7_CRE-REV(2010)07-06
Dinsdag 6 juli 2010
html 
16 17 18
Juridische mededeling