Debatten
171 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden - 1 (A7-0141/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Een nieuwe agenda voor het Europese consumentenbeleid (A7-0163/2013 - Vicente Miguel Garcés Ramón)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen van civiel- of handelsrechtelijke aard (A7-0161/2013 - Tadeusz Zwiefka)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane (A7-0185/2013 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Levensmiddelen voor zuigelingen en peuters en voeding voor bijzonder medisch gebruik (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (A7-0009/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden - 2 (A7-0146/2013 - Diane Dodds)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Sociale huisvesting in de Europese Unie (A7-0155/2013 - Karima Delli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
Onderwijs- en beroepsmobiliteit van vrouwen (A7-0164/2013 - Licia Ronzulli)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Dinsdag 11 juni 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling