Debatten
171 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tenuitvoerlegging van het Programma van Stockholm en totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (debat)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Dinsdag 21 mei 2013
html 
Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (debat)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Dinsdag 21 mei 2013
html 
Permanent overbrengingssysteem binnen de Unie op vrijwillige basis (debat)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Maandag 20 mei 2013
html 
Wijziging van de Overeenkomst tussen de EG en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa (A7-0059/2013 - Claude Moraes) (stemming)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Donderdag 18 april 2013
html 
Europese bevolkingsstatistieken (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)04-18
Donderdag 18 april 2013
html 
Kwijting 2011: Afdeling III, Commissie (A7-0116/2013 - Jens Geier)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Woensdag 17 april 2013
html 
Kwijting 2011: algemene begroting EU, Europees Parlement (A7-0063/2013 - Eva Ortiz Vilella)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Woensdag 17 april 2013
html 
Financiële bijstand aan lidstaten die de euro niet als munt hebben (A7-0129/2013 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Woensdag 17 april 2013
html 
Jaarverslag 2011 van de Europese Centrale Bank (A7-0031/2013 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Woensdag 17 april 2013
html 
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat de behandeling van vouchers betreft (A7-0058/2013 - Ildikó Gáll-Pelcz)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Woensdag 17 april 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling