Debaty
Znaleziono 171 wynik(-i) dla "7 kadencja, Moraes Claude"  
16 17 18
Skandal z podsłuchami w Bułgarii (debata)
P7_CRE(2011)02-15
Wtorek, 15 lutego 2011 r.
html 
Koszty rozpatrywania wniosków o azyl w państwach członkowskich (debata)
P7_CRE(2011)01-19
Środa, 19 stycznia 2011 r.
html 
Handel ludźmi (debata)
P7_CRE(2010)12-14
Wtorek, 14 grudnia 2010 r.
html 
Utworzenie sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji (debata)
P7_CRE(2010)12-13
Poniedziałek, 13 grudnia 2010 r.
html 
Procedura dotycząca łącznego wniosku o pozwolenie na pobyt i pracę (debata)
P7_CRE(2010)12-13
Poniedziałek, 13 grudnia 2010 r.
html 
Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy 2003/109/WE na osoby objęte ochroną międzynarodową (debata)
P7_CRE(2010)12-13
Poniedziałek, 13 grudnia 2010 r.
html 
Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy 2003/109/WE na osoby objęte ochroną międzynarodową (debata) (2)
P7_CRE(2010)12-13
Poniedziałek, 13 grudnia 2010 r.
html 
Umowa o readmisji między Wspólnotą Europejską a Pakistanem – Wspólnotowe umowy o readmisji z krajami trzecimi (debata)
P7_CRE(2010)09-20
Poniedziałek, 20 września 2010 r.
html 
Sytuacja ludności romskiej w Europie (debata)
P7_CRE(2010)09-07
Wtorek, 7 września 2010 r.
html 
Umowa między UE i USA w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do celów Programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (debata)
P7_CRE-REV(2010)07-06
Wtorek, 6 lipca 2010 r.
html 
16 17 18
Informacja prawna