Rozpravy
Výsledky: 171 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien (A7-0048/2013 - Elisabeth Morin-Chartier)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Utorok, 12. marca 2013
html 
Odstraňovanie rodových stereotypov v EÚ (A7-0401/2012 - Kartika Tamara Liotard)
P7_CRE-REV(2013)03-12
Utorok, 12. marca 2013
html 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu 2013 (A7-0032/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Štvrtok, 7. februára 2013
html 
Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2013 (A7-0024/2013 - Veronica Lope Fontagné)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Štvrtok, 7. februára 2013
html 
Správa jednotného trhu (A7-0019/2013 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2013)02-07
Štvrtok, 7. februára 2013
html 
Právny štát a sloboda v Bulharsku (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Streda, 6. februára 2013
html 
Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori (A7-0319/2011 - Georgios Papastamkos)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Utorok, 5. februára 2013
html 
Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (A7-0321/2011 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Utorok, 5. februára 2013
html 
Zlepšenie prístupu MSP k financiám (A7-0001/2013 - Philippe De Backer)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Utorok, 5. februára 2013
html 
Program činností írskeho predsedníctva (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)01-16
Streda, 16. januára 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie