Debatter
171 träff(ar) för "7:e valperioden, Moraes Claude"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Röstförklaringar
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tisdagen den 11 december 2012
html 
A7-0249/2012
Röstförklaringar (2)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tisdagen den 11 december 2012
html 
A7-0388/2012
Röstförklaringar (3)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tisdagen den 11 december 2012
html 
A7-0340/2012
Röstförklaringar (4)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tisdagen den 11 december 2012
html 
A7-0373/2012
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2010–2011) (debatt)
P7_CRE-REV(2012)12-11
Tisdagen den 11 december 2012
html 
Miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer (debatt)
P7_CRE-REV(2012)09-11
Tisdagen den 11 september 2012
html 
Den nuvarande förvaltningen av sockersektorn (debatt)
P7_CRE-REV(2012)09-11
Tisdagen den 11 september 2012
html 
Uppföljning av LIBE-delegationens besök på Sicilien och Lampedusa (debatt)
P7_CRE-REV(2012)05-09
Onsdagen den 9 maj 2012
html 
Avtal mellan USA och EU om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security (debatt)
P7_CRE-REV(2012)04-19
Torsdagen den 19 april 2012
html 
Familjeåterförening för tredjelandsmedborgare som är bosatta i EU (debatt)
P7_CRE-REV(2012)02-16
Torsdagen den 16 februari 2012
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande