Разисквания
25 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Atkins Robert"  
1 2 3
Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (гласуване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Подготовка за заседанието на Европейския съвет (14 и 15 март 2013 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)03-13
сряда, 13 март 2013 г.
html 
Подготовка за заседанието на Европейския съвет (14 и 15 март 2013 г.) (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-13
сряда, 13 март 2013 г.
html 
Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (гласуване)
P7_CRE-REV(2013)03-13
сряда, 13 март 2013 г.
html 
Време за гласуване
P7_CRE-REV(2013)02-05
вторник, 5 февруари 2013 г.
html 
Най-новите събития в Близкия Изток, включително положението в Сирия (разискване)
P7_CRE-REV(2012)06-12
вторник, 12 юни 2012 г.
html 
Доклад относно Исландия във връзка с разширяването (разискване)
P7_CRE-REV(2012)03-14
сряда, 14 март 2012 г.
html 
Прилагане на Директивата за управление на отпадъците (A7-0335/2011 - Carlos José Iturgaiz Angulo)
P7_CRE-REV(2012)02-02
четвъртък, 2 февруари 2012 г.
html 
Избор на заместник-председатели на Европейския парламент
P7_CRE-REV(2012)01-18
сряда, 18 януари 2012 г.
html 
Финансова, икономическа и социална криза: мерките и инициативите, които следва да се предприемат (разискване)
P7_CRE-REV(2011)07-06
сряда, 6 юли 2011 г.
html 
1 2 3
Правна информация