Разисквания
25 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Atkins Robert"  
1 2 3
Време за гласуване
P7_CRE-REV(2011)07-05
вторник, 5 юли 2011 г.
html 
Време за гласуване
P7_CRE(2011)03-09
сряда, 9 март 2011 г.
html 
Режим за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на рибарството (разискване)
P7_CRE(2010)07-08
четвъртък, 8 юли 2010 г.
html 
Време за гласуване
P7_CRE-REV(2010)06-16
сряда, 16 юни 2010 г.
html 
Избор на заместник-председател на Европейския парламент (гласуване)
P7_CRE-REV(2010)06-15
вторник, 15 юни 2010 г.
html 
Избор на заместник-председател на Европейския парламент (гласуване) (2)
P7_CRE-REV(2010)06-15
вторник, 15 юни 2010 г.
html 
Европейска железопътна мрежа за конкурентоспособен железопътен товарен превоз (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
P7_CRE-REV(2010)06-15
вторник, 15 юни 2010 г.
html 
График на месечните сесии
P7_CRE(2010)05-19
сряда, 19 май 2010 г.
html 
Време за гласуване
P7_CRE(2010)03-10
сряда, 10 март 2010 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P7_CRE(2010)03-10
сряда, 10 март 2010 г.
html 
1 2 3
Правна информация