Συζητήσεις
25 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Atkins Robert"  
1 2 3
Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών το 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (ψηφοφορία)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Μαρτίου 2013) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013
html 
Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (14-15 Μαρτίου 2013) (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013
html 
Απόφαση σχετικά με την έναρξη και την εντολή για διοργανικές διαπραγματεύσεις όσον αφορά άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της ΚΓΠ - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (ψηφοφορία)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013
html 
Ώρα των ψηφοφοριών
P7_CRE-REV(2013)02-05
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013
html 
Τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της καταστάσεως στη Συρία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)06-12
Τρίτη 12 Ιουνίου 2012
html 
Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Ισλανδία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012
html 
Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων (A7-0335/2011 - Carlos José Iturgaiz Angulo)
P7_CRE-REV(2012)02-02
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012
html 
Εκλογή των αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
P7_CRE-REV(2012)01-18
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012
html 
Χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)07-06
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011
html 
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου