Συζητήσεις
25 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Atkins Robert"  
1 2 3
Ώρα των ψηφοφοριών
P7_CRE-REV(2011)07-05
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011
html 
Ώρα των ψηφοφοριών
P7_CRE(2011)03-09
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011
html 
Καθεστώς εισαγωγής στην ΕΕ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με προοπτική τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) (συζήτηση)
P7_CRE(2010)07-08
Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010
html 
Ώρα των ψηφοφοριών
P7_CRE-REV(2010)06-16
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010
html 
Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
P7_CRE(2010)06-15
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010
html 
Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία) (2)
P7_CRE(2010)06-15
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010
html 
Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (ψηφοφορία)
P7_CRE(2010)06-15
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010
html 
Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
P7_CRE(2010)05-19
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010
html 
Ώρα των ψηφοφοριών
P7_CRE(2010)03-10
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P7_CRE(2010)03-10
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
html 
1 2 3
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου