Debatten
25 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Atkins Robert"  
1 2 3
Gelijkheid van vrouwen en mannen - 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (stemming)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (14-15 maart 2013) (debat)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Woensdag 13 maart 2013
html 
Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (14-15 maart 2013) (debat) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Woensdag 13 maart 2013
html 
Besluit tot opening van, en vaststelling van het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over rechtstreekse betalingen aan landbouwers uit hoofde van steunregelingen in het kader van het GLB - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (stemming)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Woensdag 13 maart 2013
html 
Stemmingen
P7_CRE-REV(2013)02-05
Dinsdag 5 februari 2013
html 
Jongste ontwikkelingen in het Midden-Oosten, met inbegrip van de situatie in Syrië (debat)
P7_CRE-REV(2012)06-12
Dinsdag 12 juni 2012
html 
Uitbreidingsverslag IJsland (debat)
P7_CRE-REV(2012)03-14
Woensdag 14 maart 2012
html 
Toepassing van de afvalstoffenrichtlijn (A7-0335/2011 - Carlos José Iturgaiz Angulo)
P7_CRE-REV(2012)02-02
Donderdag 2 februari 2012
html 
Verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement
P7_CRE-REV(2012)01-18
Woensdag 18 januari 2012
html 
De financiële, economische en sociale crisis: aanbevelingen voor te nemen maatregelen en initiatieven (debat)
P7_CRE-REV(2011)07-06
Woensdag 6 juli 2011
html 
1 2 3
Juridische mededeling