Rozpravy
Výsledky: 25 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Atkins Robert"  
1 2 3
Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (hlasovanie)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Príprava na zasadnutie Európskej rady (14. – 15. marca 2013) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Streda, 13. marca 2013
html 
Príprava na zasadnutie Európskej rady (14. – 15. marca 2013) (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Streda, 13. marca 2013
html 
Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o priamych platbách pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci SPP a o mandáte na tieto rokovania - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (hlasovanie)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Streda, 13. marca 2013
html 
Hlasovanie
P7_CRE-REV(2013)02-05
Utorok, 5. februára 2013
html 
Najnovší vývoj na Blízkom východe vrátane situácie v Sýrii (rozprava)
P7_CRE-REV(2012)06-12
Utorok, 12. júna 2012
html 
Správa o rozšírení týkajúca sa Islandu (rozprava)
P7_CRE-REV(2012)03-14
Streda, 14. marca 2012
html 
Uplatňovanie smernice o nakladaní s odpadom (A7-0335/2011 - Carlos José Iturgaiz Angulo)
P7_CRE-REV(2012)02-02
Štvrtok, 2. februára 2012
html 
Voľba podpredsedov Európskeho parlamentu
P7_CRE-REV(2012)01-18
Streda, 18. januára 2012
html 
Finančná, hospodárska a sociálna kríza: opatrenia a iniciatívy, ktoré treba prijať (rozprava)
P7_CRE-REV(2011)07-06
Streda, 6. júla 2011
html 
1 2 3
Právne oznámenie