Rozpravy
Výsledky: 25 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Atkins Robert"  
1 2 3
Hlasovanie
P7_CRE-REV(2011)07-05
Utorok, 5. júla 2011
html 
Hlasovanie
P7_CRE(2011)03-09
Streda, 9. marca 2011
html 
Režim dovozu produktov rybolovu a akvakultúry do EÚ z hľadiska reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva (rozprava)
P7_CRE(2010)07-08
Štvrtok, 8. júla 2010
html 
Hlasovanie
P7_CRE-REV(2010)06-16
Streda, 16. júna 2010
html 
Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)
P7_CRE(2010)06-15
Utorok, 15. júna 2010
html 
Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie) (2)
P7_CRE(2010)06-15
Utorok, 15. júna 2010
html 
Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (A7-0162/2010, Marian-Jean Marinescu) (hlasovanie)
P7_CRE(2010)06-15
Utorok, 15. júna 2010
html 
Kalendár schôdzí
P7_CRE(2010)05-19
Streda, 19. mája 2010
html 
Hlasovanie
P7_CRE(2010)03-10
Streda, 10. marca 2010
html 
Hodina otázok (otázky pre Radu)
P7_CRE(2010)03-10
Streda, 10. marca 2010
html 
1 2 3
Právne oznámenie