Debatter
25 träff(ar) för "7:e valperioden, Atkins Robert"  
1 2 3
Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber) (omröstning)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (debatt)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Onsdagen den 13 mars 2013
html 
Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Onsdagen den 13 mars 2013
html 
Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013) (omröstning)
P7_CRE-REV(2013)03-13
Onsdagen den 13 mars 2013
html 
Omröstning
P7_CRE-REV(2013)02-05
Tisdagen den 5 februari 2013
html 
Den senaste utvecklingen i Mellanöstern, inbegripet situationen i Syrien (debatt)
P7_CRE-REV(2012)06-12
Tisdagen den 12 juni 2012
html 
Utvidgningsrapport för Island (debatt)
P7_CRE-REV(2012)03-14
Onsdagen den 14 mars 2012
html 
Tillämpningen av direktivet om avfallshantering (A7-0335/2011 - Carlos José Iturgaiz Angulo)
P7_CRE-REV(2012)02-02
Torsdagen den 2 februari 2012
html 
Val av vice talmän till Europaparlamentet
P7_CRE-REV(2012)01-18
Onsdagen den 18 januari 2012
html 
Finansiell, ekonomisk och social kris: åtgärder och initiativ (debatt)
P7_CRE-REV(2011)07-06
Onsdagen den 6 juli 2011
html 
1 2 3
Rättsligt meddelande