Rozpravy
1 864 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Změna doby platnosti rozhodnutí Rady 2004/162/ES o režimu tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) ve francouzských zámořských departementech (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Změna jednacího řádu Parlamentu týkající se parlamentních otázek (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkající se Evropského investičního fondu, Horizontu 2020 a společného podniku Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Invazní nepůvodní druhy (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Středa 16. dubna 2014
html 
Situace v oblasti lovu makrel v severovýchodním Atlantiku – Ochrana mořčáka evropského (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Čtvrtek 13. března 2014
html 
Úloha a operace „trojky“ s ohledem na země zapojené do programu eurozóny (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Čtvrtek 13. března 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění