Forhandlinger
1.864 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Beskyttelse af vilde dyr og planter (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer med hensyn til dens anvendelsesperiode (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Ændring af forretningsordenens bestemmelser om forespørgsler og spørgsmål fra parlamentsmedlemmer (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2014 - tekniske ændringer vedrørende Den Europæiske Investeringsfond, Horisont 2020 og fællesforetagendet Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
CO2-emissioner fra søtransport (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Invasive ikkehjemmehørende arter (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Honning (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Makrelfiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav - Bevarelse af havbars (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Torsdag den 13. marts 2014
html 
Trojkaens rolle og aktiviteter med hensyn til programlande i euroområdet (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Torsdag den 13. marts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse