Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Otsuse 2004/162/EÜ (dokimaksude kohta Prantsusmaa ülemeredepartemangudes) kohaldamisaja muutmine (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine parlamendis küsimuste esitamist käsitlevate sätete osas (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Paranduseelarve projekt nr 1/2014: tehnilised muudatused seoses Euroopa Investeerimisfondiga, programmiga „Horisont 2020” ja ühisettevõttega Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheide (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Invasiivsed võõrliigid (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Mesi (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Kirde-Atlandi makrelli kalavaru - Huntahvena kaitse (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Neljapäev, 13. märts 2014
html 
Troika roll ja tegevus seoses euroala programme kohaldavate riikidega (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Neljapäev, 13. märts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave