Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferreira João" kohta leiti 1 864 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aiandus (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Ühtse Euroopa taeva algatuse rakendamine - Lennuväljad, lennuliikluse korraldamine ja aeronavigatsiooniteenused (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Ühtse turu juhtimine (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevad liikmesriigid (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Kodukorra artikli 136 (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) muutmine (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave