Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.864" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Sprendimo 2004/162/EB dėl naudojimosi doku mokesčio Prancūzijos užjūrio departamentuose taikymo laikotarpio keitimas (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas dėl Parlamento klausimų (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 1/2014 projektas. Techniniai patikslinimai, susiję su Europos investicijų fondu, programa „Horizontas 2020“ ir bendrąja įmone „ Shift2Rail “ (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Invazinės svetimos rūšys (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Skumbrių žvejyba šiaurės rytų Atlante - Paprastojo vilkešerio išsaugojimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d.
html 
Trejeto vaidmuo ir veiksmai euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas