Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a[nbsp ]rastlín (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zmena dĺžky uplatňovania rozhodnutia 2004/162/ES o[nbsp ]systéme tzv. octroi de mer (námornej dane) vo francúzskych zámorských departementoch (A7-0264/2014 - Danuta Maria Hübner)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zmena rokovacieho poriadku týkajúca sa parlamentných otázok (A7-0123/2014 - Zita Gurmai)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2014: technické úpravy týkajúce sa Európskeho investičného fondu, programu Horizont 2020 a spoločného podniku Shift2Rail (A7-0276/2014 - Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Emisie oxidu uhličitého z námornej dopravy (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Cudzie invázne druhy (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Lov makrely v severovýchodnom Atlantiku - Ochrana morony striebristej (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Štvrtok, 13. marca 2014
html 
Úloha a činnosti trojky so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Štvrtok, 13. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie