Rozpravy
Výsledky: 1 864 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Záhradníctvo (A7-0048/2014 - Anthea McIntyre)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Implementácia jednotného európskeho neba - Letiská, manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Správa jednotného trhu (A7-0066/2014 - Sergio Gaetano Cofferati)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Členské štáty, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (A7-0046/2014 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Zmena článku 136 rokovacieho poriadku o účasti poslancov na rokovaniach (A7-0038/2014 - Gerald Häfner)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Cieľ zníženia emisií CO2 z[nbsp ]nových osobných automobilov do roku 2020 (A7-0151/2013 - Thomas Ulmer)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Zmrazovanie a konfiškácia príjmov z trestnej činnosti (A7-0178/2013 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) (A7-0096/2014 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín (A7-0377/2013 - Cecilia Wikström)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc (A7-0158/2013 - Michèle Striffler)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorok, 25. februára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie