Debatter
1 864 träff(ar) för "7:e valperioden, Ferreira João"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Biocidprodukter (A7-0354/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Växtförädling (A7-0044/2014 - Marit Paulsen)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Inrikes persontrafik på järnväg - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning - Europeiska unionens järnvägsbyrå - Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde - Järnvägssäkerhet - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet (fortsättning på debatten)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Inrikes persontrafik på järnväg - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning - Europeiska unionens järnvägsbyrå - Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde - Järnvägssäkerhet - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet (fortsättning på debatten) (2)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Arbetsplan
P7_CRE-REV(2014)02-24
Måndagen den 24 februari 2014
html 
Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Måndagen den 24 februari 2014
html 
Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Måndagen den 24 februari 2014
html 
En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Måndagen den 24 februari 2014
html 
Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdagen den 6 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande