Rasprave
1.944 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
EZ - Albanija: Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (pristupanje Republike Hrvatske) (A7-0266/2014 - Nikola Vuljanić)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Sporazum s Kraljevinom Norveškom o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil (A7-0257/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Sporazum s Kneževinom Lihtenštajnom o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil (A7-0168/2014 - Roberta Metsola)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Europski fondovi za dugoročna ulaganja (A7-0211/2014 - Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Pomorsko prostorno planiranje i integrirano upravljanje obalnim područjem (A7-0379/2013 - Gesine Meissner)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Procjene prihoda i rashoda za financijsku godinu 2015. - Dio I. - Parlament (A7-0277/2014 - Salvador Garriga Polledo)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Povreda propisa o tržišnom natjecanju (A7-0089/2014 - Andreas Schwab)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Pošiljke otpada (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Nove psihoaktivne tvari (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
Kaznena djela i zakonske kazne u području nedopuštene trgovine drogama (A7-0173/2014 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Četvrtak, 17. travnja 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest