Разисквания
39 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Mavronikolas Kyriakos"  
1 2 3 4
Програма за дейността на кипърското председателство на Съвета (разискване)
P7_CRE-REV(2012)07-04
сряда, 4 юли 2012 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)06-13
сряда, 13 юни 2012 г.
html 
B7-0303/2012
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2012)06-13
сряда, 13 юни 2012 г.
html 
B7-0276/2012
Доклад относно Турция във връзка с разширяването (разискване)
P7_CRE-REV(2012)03-28
сряда, 28 март 2012 г.
html 
Доклад относно Турция във връзка с разширяването (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2012)03-28
сряда, 28 март 2012 г.
html 
Доклад относно Турция във връзка с разширяването (разискване) (3)
P7_CRE-REV(2012)03-28
сряда, 28 март 2012 г.
html 
Доклад относно Турция във връзка с разширяването (разискване) (4)
P7_CRE-REV(2012)03-28
сряда, 28 март 2012 г.
html 
Положението в Беларус (разискване)
P7_CRE-REV(2012)03-14
сряда, 14 март 2012 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)12-13
вторник, 13 декември 2011 г.
html 
A7-0405/2011
Обща политика за сигурност и отбрана (член 36 от ДЕС) - Въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС (разискване)
P7_CRE-REV(2011)12-13
вторник, 13 декември 2011 г.
html 
1 2 3 4
Правна информация