Разисквания
39 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Mavronikolas Kyriakos"  
1 2 3 4
Обяснения на вот
P7_CRE(2011)03-09
сряда, 9 март 2011 г.
html 
B7-0156/2011
Доклад относно напредъка, осъществен от Турция през 2010 г. (разискване)
P7_CRE(2011)03-08
вторник, 8 март 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2011)02-17
четвъртък, 17 февруари 2011 г.
html 
B7-0120/2011
Състояние на европейската система за предоставяне на убежище след последното решение на Европейския съд по правата на човека (разискване)
P7_CRE(2011)02-15
вторник, 15 февруари 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2011)01-20
четвъртък, 20 януари 2011 г.
html 
RC-B7-0039/2010
Положението на християните в контекста на свободата на вероизповедание (разискване)
P7_CRE(2011)01-19
сряда, 19 януари 2011 г.
html 
Положението в Беларус
P7_CRE(2011)01-19
сряда, 19 януари 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)12-16
четвъртък, 16 декември 2010 г.
html 
A7-0339/2010
Икономическото управление и член 9 от Договора от Лисабон (разискване)
P7_CRE(2010)12-15
сряда, 15 декември 2010 г.
html 
Правата на човека по света през 2009 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
P7_CRE(2010)12-15
сряда, 15 декември 2010 г.
html 
1 2 3 4
Правна информация