Συζητήσεις
39 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Μαυρονικόλας Κυριάκος"  
1 2 3 4
Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)07-04
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)06-13
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012
html 
B7-0303/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2012)06-13
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012
html 
B7-0276/2012
Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά την Τουρκία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)03-28
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012
html 
Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά την Τουρκία (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2012)03-28
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012
html 
Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά την Τουρκία (συζήτηση) (3)
P7_CRE-REV(2012)03-28
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012
html 
Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά την Τουρκία (συζήτηση) (4)
P7_CRE-REV(2012)03-28
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012
html 
Η κατάσταση στην Λευκορωσία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)03-14
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)12-13
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011
html 
A7-0405/2011
Κοινή ασφάλεια και αμυντική πολιτική (άρθρο 36 της ΣΕΕ) - Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)12-13
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011
html 
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου