Συζητήσεις
39 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Μαυρονικόλας Κυριάκος"  
1 2 3 4
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)10-25
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011
html 
A7-0323/2011
Δραστηριότητα της εβδομάδας σε επίπεδο υπουργών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ιδίως σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)09-27
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011
html 
Εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)09-27
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011
html 
Kατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)09-14
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011
html 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)09-13
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)09-13
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011
html 
A7-0278/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2011)09-13
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011
html 
A7-0290/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)07-05
Τρίτη 5 Ιουλίου 2011
html 
A7-0170/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)06-08
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011
html 
A7-0185/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)04-07
Πέμπτη 7 Απριλίου 2011
html 
B7-0225/2011
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου