Συζητήσεις
39 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Μαυρονικόλας Κυριάκος"  
1 2 3 4
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)03-09
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011
html 
B7-0156/2011
Έκθεση προόδου 2010 για την Τουρκία (συζήτηση)
P7_CRE(2011)03-08
Τρίτη 8 Μαρτίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)02-17
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011
html 
B7-0120/2011
Η κατάσταση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μετά την τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)01-20
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011
html 
RC-B7-0039/2010
Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (συζήτηση)
P7_CRE(2011)01-19
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011
html 
Η κατάσταση στη Λευκορωσία
P7_CRE(2011)01-19
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)12-16
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010
html 
A7-0339/2010
Οικονομική διακυβέρνηση και άρθρο 9 της Συνθήκης της Λισαβόνας (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
Ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο κατά το 2009 και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010
html 
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου