Rasprave
39 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Mavronikolas Kyriakos"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4
Programme of activities of the Cyprus Presidency (debate)
P7_CRE(2012)07-04
Wednesday, 4 July 2012
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2012)06-13
Wednesday, 13 June 2012
html 
B7-0303/2012
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2012)06-13
Wednesday, 13 June 2012
html 
B7-0276/2012
Enlargement report for Turkey (debate)
P7_CRE(2012)03-28
Wednesday, 28 March 2012
html 
Enlargement report for Turkey (debate) (2)
P7_CRE(2012)03-28
Wednesday, 28 March 2012
html 
Enlargement report for Turkey (debate) (3)
P7_CRE(2012)03-28
Wednesday, 28 March 2012
html 
Enlargement report for Turkey (debate) (4)
P7_CRE(2012)03-28
Wednesday, 28 March 2012
html 
Situation in Belarus (debate)
P7_CRE(2012)03-14
Wednesday, 14 March 2012
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2011)12-13
Tuesday, 13 December 2011
html 
A7-0405/2011
Common security and defence policy (Article 36 TEU) - Impact of the financial crisis on the defence sector (debate)
P7_CRE(2011)12-13
Tuesday, 13 December 2011
html 
1 2 3 4
Pravna obavijest