Diskusijos
Rezultatas (-ai) "61" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Franco Gaston"  
1 2 3 4 5 6 7
Atliekų vežimas (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 17 d.
html 
Apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonės (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Invazinės svetimos rūšys (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Europos Sąjungos solidarumo fondas (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d.
html 
Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Nepalankių oro sąlygų padariniai įvairiose valstybėse narėse (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 27 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7
Teisinis pranešimas