Rozpravy
Výsledky: 61 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Franco Gaston"  
1 2 3 4 5 6 7
Preprava odpadu (A7-0069/2014 - Bart Staes)
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín (A7-0147/2014 - Hynek Fajmon)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a[nbsp ]rastlín (A7-0087/2014 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Cudzie invázne druhy (A7-0088/2014 - Pavel Poc)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Fond solidarity Európskej únie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Med (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Streda, 16. apríla 2014
html 
Infraštruktúra pre alternatívne palivá (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Utorok, 15. apríla 2014
html 
Rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Dôsledky nepriaznivých poveternostných podmienok v jednotlivých členských štátoch (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Štvrtok, 27. februára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7
Právne oznámenie